Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Home Waarom Strategie? Strategie, wat is het? Strategische keuzes Drie stappen plan Drie stappen plan-schema Tools Advies Huiswerk De Bedrijfswijzer Interne analyse De Portfolio analyse De SWOT Workshop Strategie De oplevering van het resultaat Wat kost het? Wat kost het? Fase 2 en 3 Gratis handleiding Sponsoren Contact Disclaimer Video 4 werelden 

Waarom Strategie?

Waarom strategie?De strategie vastleggen, dus "opschrijven wat u van plan bent in de toekomst", is een steeds populairder wordend onderwerp binnen de grafimedia industrie. Doordat het jarenlang goed ging in de wereld van de drukkerijen en de orders vanzelf binnenkwamen hoefden ondernemers zich niet druk te maken over de continuïteit van hun bedrijf. De tijden zijn echter veranderd, orders lopen terug en omzetten dalen, met als gevolg dat de onderlinge concurrentie toenam, prijzen sterk onder druk kwamen te staan en er veel bedrijven failliet zijn gegaan. In 2009 telde de sector grafimedia nog 3900 ondernemingen met een omzet van 6,5 miljard. Na een lichte daling van de omzet in 2008 en een daling van ruim 9% in 2009 zijn er veel bedrijven failliet gegaan. In 2011 telde de grafimedia branche nog maar 2300 ondernemingen. Ondernemers hebben in deze tijden behoefte aan houvast en zekerheid. Want hoe creëert u een vaste omzet? En hoe garandeert u continuïteit voor uw bedrijf?In tegenstelling tot wat velen denken, kan strategie hier wel degelijk bij helpen. Uit meerdere onderzoeken is namelijk gebleken dat strategie wel degelijk van invloed is op het succes van een bedrijf. Ook blijkt dat strategie zorgt voor richting, focus en doelgerichtheid binnen de organisatie.Met een goed strategisch plan creëert u namelijk eenduidigheid in het beleid van de organisatie. U stelt lange termijn doelen en weet op welke manier u deze wilt behalen. Het kiezen van een strategische richting is niet iets statisch zoals velen denken, er wordt een plan uitgestippeld en de komende 5 jaar mag hier niets aan veranderen. Dit is echt niet het geval, niemand kan 5 jaar in de toekomst kijken. De grafimedia markt is dynamisch en verandert continu. Dat betekent dat een onderneming ook in staat moet zijn om hierop in te kunnen spelen. Daarbij mag echter de dag van overmorgen (langere termijn) niet uit het oog verloren worden.Zoekt u meer onderbouwing waarom strategie ook voor u belangrijk is? Kijk dan eens in de artikelen hiernaast!

Strategie in het kortWat is het eigenlijk? Klik hier voor meer informatie.En welke keuzen kan ikeigenlijk maken? Klik hier voor meer informatie.

Artikelen - Hoe blauw is uw onderneming? Onderzoek naar strategie en ren- dement in het MKB. LINK....- Het nut van strategische planning LINK....Actieplan voor de toekomstStrategie in drie stappen, maak uw connectie naar overmorgen!

Disclaimer

© 2019 DIENSTENCENTRUM/METAVIEW