Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Home Waarom Strategie? Strategie, wat is het? Strategische keuzes Drie stappen plan Drie stappen plan-schema Tools Advies Huiswerk De Bedrijfswijzer Interne analyse De Portfolio analyse De SWOT Workshop Strategie De oplevering van het resultaat Wat kost het? Wat kost het? Fase 2 en 3 Gratis handleiding Sponsoren Contact Disclaimer Video 4 werelden 

De SWOT

De SWOTBinnen het stappenplan wordt gebruik gemaakt van een SWOT-tool. Dit gereedschap helpt de ondernemer samen met de adviseur bij het kiezen van de juiste richting van het bedrijf. Welke ontwikkelingen komen er op uw bedrijf af? En met welke sterkten en zwakten gaat u inspelen op uw kansen en bedreigingen?Kunt u wel met uw sterkten uw kansen benutten en hoe gaat u dat doen? Dit zijn allemaal vragen die in de adviessessies naar voren zullen komen. De SWOT-tool is opgebouwd uit een aantal verschillende onderdelen. Zo zullen er in de tool vier sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen ingevuld moeten worden. Ook zal er gekeken hoe zwaar deze factoren voor het bedrijf meewegen. Is een bepaalde ontwikkeling erg bedreigend voor uw organisatie, dan zal deze bedreiging zwaarder meewegen dan andere ontwikkelingen.Met behulp van de SWOT-tool zal daarna aandacht besteed worden aan de relaties tussen de verschillende factoren. Want niet elke sterkte / zwakte heeft direct invloed op een kans / bedreiging. U zult dus samen met de adviseur gaan kijken in welke mate uw sterktes en zwaktes invloed hebben op de kansen en bedreigingen. Als resultaat geeft deze tool een overzicht met welke sterkten, zwakten u in moet gaan spelen op welke kansen of bedreigingen. Aan de hand hiervan zal er in de adviessessies aandacht besteed worden als zaken van: Kunnen we dit, willen we dit wel en zo ja, hoe gaan we dat dan doen? Voor de mogelijkheden en de bijbehorende kosten kijk bij advies of klik hier!

lorem ...Actieplan voor de toekomstStrategie in drie stappen, maak uw connectie naar overmorgen!

Disclaimer

© 2019 DIENSTENCENTRUM/METAVIEW