Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Home Waarom Strategie? Strategie, wat is het? Strategische keuzes Drie stappen plan Drie stappen plan-schema Tools Advies Huiswerk De Bedrijfswijzer Interne analyse De Portfolio analyse De SWOT Workshop Strategie De oplevering van het resultaat Wat kost het? Wat kost het? Fase 2 en 3 Gratis handleiding Sponsoren Contact Disclaimer Video 4 werelden 

Advies

Adviestraject De advieseur heeft verscillende rollen, hij spiegelt uw ideeën aan de haalbaarheid, kan informatie over ontwikkelingen uit de omgeving van uw bedrijf inzichtelijk maken, kan uw huiswerk beoordelen of uw sparringpartner zijn die de interne organisatie van uw bedrijf doorlicht. Binnen het stappenplan kunt u adviessessies inplannen. In de verschillende sessies wordt aan de hand van het huiswerk en de desbetreffende tools aan de gang gaan met als doel helderheid te krijgen over de toekomst. Centraal staat hierbij de "SWOT". Wat komt er op u af in termen van kansen en bedreigingen, hoe sterk is uw bedrijf en wat moet u wellicht veranderen om de toekomst de baas te kunnen. Het invullen van de SWOT-tool zal ongeveer drie uur duren. Deze tool geeft aan de hand van een aantal berekeningen aan met welke sterkten/zwakten, het bedrijf in moet gaan spelen op welke kansen/bedreigingen. Met deze aanknopingspunten wordt er verder gekeken hoe het bedrijf hiermee aan de slag kan gaan. Zo zal er aan het eind van de sessies een actieplan ontstaan waarmee het bedrijf praktisch aan de slag kan gaan.Dit traject is zo opgebouwd dat u zelf kunt kiezen hoeveel adviessessies u graag zou willen hebben. Zo heeft u standaard de keuze uit één sessie of twee sessies. Als u voor twee sessies kiest wordt de materie verdeeld over de twee sessies. Zo zal de focus in de eerste sessie liggen op de identiteit van uw bedrijf en op het achterhalen van uw sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen. In de tweede sessie zal met de SWOT tool aan de slag gegaan worden en zal er langer nagedacht kunnen worden over concrete stappen voor het bedrijf zelf.Natuurlijk kunt u dit traject zo uitgebreid mogelijk maken als u zelf wilt. U heeft daarom ook de keuze om vooraf meer sessies in te plannen. Hiervoor zal dan ook een maatwerk prijs berekend worden. Wilt u liever eerst kijken wat het traject inhoud en wilt u goedkoop beginnen? Dan kunt u ook kiezen voor één of twee sessies en daarna nog een extra sessie, of sessies, inplannen. U bepaalt zelf hoeveel en hoe vaak en waarvoor u ons inschakelt. Het voordeel aan twee sessies van zes uur is dat u de besproken materie even kunt laten bezinken. Zeker als het over strategie gaat kan het zomaar zijn dat u veel informatie in één keer over u heen krijgt. In dat geval is de keuze voor twee sessies perfect voor u! Daarnaast kunt u naar behoefte de adviseur inschakelen. De hoeveelheid tijd wordt op nacalculatie in rekening gebracht.

De kostenEén sessie, waarin resultaten worden besproken en met de SWOT aan de gang wordt gegaan kost 1975 euro. Indien u een uitgebreidere begeleiding wilt, waarin in twee sessies meer tijd be- schikbaar is om alles gede-tailleerder te bespreken kost dat 2975 euro. Is de tweede sessie bij het Dienstencentrum of Metaview dan krijgt u 300 euro korting. Wilt u een uitgebreider pak-ket samenstellen? Bel dan voor het maken van een afspraak. U bepaalt zelf hoeveel en hoe vaak en waarvoor u ons inschakelt.Actieplan voor de toekomstStrategie in drie stappen, maak uw connectie naar overmorgen!

Disclaimer

© 2019 DIENSTENCENTRUM/METAVIEW